Üyelik Sözleşmesi - İş Arayan

İşbu sözleşmede, iş arayanlar üye olarak anılacaktır.

Keçiören Belediyesi, üyelik formunda ve sistemde oluşturdukları özgeçmişlerinde verdikleri bilgilerin doğruluğunu araştırma ya da onaylama mükellefiyeti taşımaz. Üye, form ve özgeçmiş doldururken verdikleri bilgilerin doğruluğunun tek sorumlusu kabul edilir.

Üye form ve özgeçmiş oluştururken verdiği bilgilerden dolayı ortaya çıkabilecek tüm kanuni, cezai veya idari sorumluluktan mükelleftir.

Keçiören Belediyesi, üyenin verdiği bilgiler doğrultusunda, 3. kişilerin ya da Keçiören Belediyesi‘nin zarar görmesi durumunda üyeyi sorumlu tutma hakkına sahiptir. Keçiören Belediyesi, üyenin verdiği bilgiler nedeniyle herhangi bir ücret ödemesi durumunda, ödediği ücreti kullanıcıdan talep etme hakkına sahiptir. Tüm adaylar, bunu kabul etmiş sayılır.

Keçiören Belediyesi, üyelerin herhangi bir amaç doğrultusunda, verdikleri bilgilerin doğruluğunun olmadığını tespit etmesi durumunda üyenin üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir.

Üye üyelik formunda ve özgeçmişinde verdiği tüm bilgilerin üye firmalar tarafından görüntülenebileceğini kabul etmiş sayılır.

Üye, üyelik bilgileri kapsamında verdiği bilgilere dayanarak, Keçiören Belediyesi’nin kendisi için bir hesap ya da profil oluşturabileceğini peşinen kabul eder.

Üye özgeçmişi aktif durumda bulunduğu sürece Keçiören Belediyesi’nden e-posta ve sms aracılığı ile yenilikler, haberler ya da bildirimlerle ulaşabilme hakkına sahiptir. Üye, Keçiören Belediyesi’nden kendisine e-posta ve cep telefonu aracılığı ile ulaşabilmesini kabul eder.

Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir. Bu şifrenin gizliliği üyenin sorumluluğundadır. Üye, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.
Bu şifrenin üyeden izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan Kurum sorumlu tutulamaz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; ibraz ettiğim özgeçmişimle ilgili her türlü bilginin gerek online ortam vasıtasıyla, gerek yazılı olarak, gerekse yüz yüze veya telefonla yapılan mülakatlar neticesinde Kurumunuza ibraz ettiğim özgeçmişimle ilgili her türlü bilginin “kişisel veri” teşkil ettiğinin bilincindeyim. Kişisel bilgilerimin/verilerimin KVKK’da açıklandığı çerçevede; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanmasına, devralınmasına, elde edilebilir hâle getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanılmasının engellenmesine, KVKK’da sayılan şekillerde işlenmesine, Belediye birimleri, iştirakleri ve ortak çalıştığı kurum ve kuruluşlar da dahil gerçek ve tüzel kişilere aktarılmasına ve veriler üzerinde her türlü işlemin gerçekleştirilmesine açıkça rızam ve muvaffaktım vardır.

Güvenlik
Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak, hasar riskini en aza indirmek, bilgi kaybı ve yetkisiz erişimden veya bilgiyi kullanmak için önlemler uygulanmaktadır.

Bununla birlikte, bu tedbirler mutlak bilgi güvenliği sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için çaba sarf edilir, ancak bu garanti edilmez ve sistemin ve ilgili veri tabanlarının herhangi bir haksız davranış, arıza, izinsiz engeller veya erişim veya diğer kötüye kullanım ve kötüye kullanımdan muaf olacağını makul bir şekilde bekleyemezsiniz.

Bu Üyelik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler
Bu Beyan, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Taraflar, ÜyelikBildirimi`nin güncellenmiş bir sürümünü hizmet aracılığıyla yayınlayacaktır. Taraflar, bu ÜyelikBildirimi`nde yapacağı değişikliklerden haberdar olmak ve tarafların kişisel Verilerinizi nasıl koruma altına alacakları konusunda bilgi sahibi olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmeniz önerilmektedir. Bu ÜyelikBildirimini periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak uygulamaları kullanan kullanıcının sorumluluğundadır ve kullanıcı bunu kabul ve taahhüt eder. 

Bu Bildirimde yapılan değişikliklerin herhangi birine bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra sistemi kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen bildirimi kabul ettiğinizi gösterecektir. Değiştirilen bildirimi kabul etmiyorsanız, üyeliğinizi iptal edebilir veya kullanmaktan kaçınabilirsiniz.

  • Öncelikle Üye olmanız gerekmektedir. Üyelik sonrasında giriş yapabilirsiniz.

  • Özgeçmişinizi doldurun. Size uygun işlere yönlendirebilmemiz için özgeçmişini doldurmanız önemlidir.

  • İlanları inceleyebilir. BAŞVUR butonu ile başvurabilirsiniz.

  • Özgeçmişinizi güncel tutmayı unutmayınız.